Kontaktujte nás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Údaje o zamestnancovi

Mano Priezvisko*
Rodné priezvisko*
Dátum narodenia*
Miesto narodenia*
číslo obč. preukazu*
Adresa - ulica - PSČ - Obec*
Názov Vašej zdravotnej poisťovne*
Rodinný stav*
Meno a rodné číslo vašich detí*

Care for you, s.r.o.
Hlavná 1237
925 84 Vlčany, Slovensko

IČO: 47 026 251
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 31065/T

Email