„Neberme starého človeka ako príťaž v rodine, ale ako človeka, ktorý si niečo prežil, odovzdal nám svoje skúsenosti, vychoval nás, a preto si zaslúži dôstojnú starobu, lásku a starostlivosť od svojich najbližších.“

Keď mi po takmer desiatich rokoch opatrovania dochádzali sily a už som ďalej nedokázal odovzdávať chorým ľuďom moju energiu, vtedy som dostal myšlienku založiť si svoju firmu Care for you.

Vďaka tejto myšlienke môžem byť ľuďom aj naďalej nápomocný a to takým spôsobom, že som si vytvoril svoj vlastný program, ktorý zabezpečí pacientom a seniorom to, že okolo seba budú mať vždy profesionálny personál so srdcom a dušou.

Spolupracujem s tímom opatrovateliek na ktoré je spoľahnutie a udržiavame navzájom kolegiálne vzťahy.

Firmu som založil na vlastnej filozofii a nekopírujem iných. Moje dlhoročné skúsenosti sú mi nápomocné k tomu , aby som presne vedel čo chorý ľudia potrebujú. Snažím sa vyberať vždy vhodného kandidáta pre každého pacienta individuálne k jeho spokojnosti.