SÍDLO A PREVÁDZKA:

Care for you, s.r.o.
Jarmočná 2265/3A
Sk-92701 Šaľa

IČO: 47 026 251

e-mail:  info.careforyou3@gmail.com

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 31065/T

KONTAKTNÁ OSOBA: Administratívny pracovník

Norbert Vizvári

telefón: 0908766793

info.careforyou3@gmail.com
        

 

Konateľ : Norbert Vizvári

Jarmočná 2265/3A
Sk-92701 Šaľa

IČO: 47 026 251

e-mail: 

 info.careforyou3@gmail.com

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 31065/T