Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nemecko Slovenská živnosť

 KONTAKTNÁ OSOBA:

  Martina Vizvári

  telefón: 0948 467 073

 Konateľ : Norbert Vizvári

  Telefon : 0908766793

Milé Opatrovateľky

Prvým predpokladom na prácu opatrovateľky v Nemecky hovoriacej krajine je :

Nevyžadujeme certifikáty ani dokonalú gramatiku, len schopnosť porozumieť a odvahu komunikovať. Vieme obsadiť každú opatrovateľku. Skúsenú , ale aj menej skúsenú.

Keďže vysielame Živnostníčky s Formulárom A1 , je nevyhnutné :

Mať otvorenú Slovenskú Živnosť  minimálne 2 mesiace.

 Rozlišujeme 3. stupne znalostí nemčiny:

Sehr gute Deutschkenntnisse- Veľmi dobrá znalosť nemeckého jazyka

Toto je najvyššia možná jazyková úroveň. Približne 20% našich opatrovateliek má takúto znalosť nemeckého jazyka. Prevažná väčšina opatrovateliek, ktoré vysielame za prácou do zahraničia spadá do druhej kategórie.

 2.Gute Deutschkenntnisse -Dobrá znalosť nemeckého jazyka

je to úroveň B1 t.j. rozumiete hlavným bodom jasnej vstupnej informácie týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa pravidelne stretávame doma, v práci, v meste, vo voľnom čase, atď. Viete vytvoriť jednoduchý súvislý text s témami z oblasti rodiny a osobných záujmov. 

Pokiaľ Vám pracovníčka Care for you povie, že máte druhý stupeň, t.j. Gute Deutschkenntnisse, , znamená to že spĺňate naše jazykové požiadavky a v blízkej dobe Vás oslovíme s pracovnou ponukou.

3. Erweiterte Grundkenntnisse - Rozšírená základná znalosť            nemeckého jazyka.

t.j. rozumiete vety a často používané výrazy súvisiace s nasledovnými oblasťami -  úplne základné osobné a rodinné informácie, nakupovanie, lokálna geografia, zamestnanie a vyjadrujete sa jednoduchými slovami. Viete komunikovať o jednoduchých a bežných otázkach vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácii v denných a rodinných záležitostiach, avšak Vaša slovná zásoba je obmedzená.   

Táto úroveň nemeckého jazyka je bohužiaľ pre väčšinu našich klientov nepostačujúca. Občas sa nájde rodina, ktorá je ochotná akceptovať opatrovateľku aj s touto úrovňou nemeckého jazyka, ale samozrejme za nižšiu cenu. Musíte počítať s tým, že celý proces sprostredkovania práce pri tejto úrovni nemeckého jazyka trvá dlhšie. Ak sa nám ale podarí nájsť klienta, ktorému stačí Vaša znalosť nemeckého jazyka, bude to pre Vás vynikajúca príležitosť pre zlepšenie Vašich jazykových znalostí. Výška Vášho platu sa bude pohybovať okolo 1000 až 1100.eur netto za mesačný pracovný turnus.

Máme veľa opatrovateliek, ktorým sa znalosť nemeckého jazyka zlepšila o jeden stupeň už po prvom polroku práce v zahraničí. Ak budete mať pocit, že sa Vaša znalosť nemeckého jazyka zlepšila, zavolajte nám a my Vás radi opätovne preskúšame. 

S vyšším stupňom znalosti nemeckého jazyka je automaticky spojená aj vyššia odmena.

Ako postupovať ?

Po vyplnení Registračného formulára nezabudnite následne poslať na náš e-mail : info.careforyou3@gmail.com nasledovné dokumenty:

 • 1
  1.FOTOGRAFIA fotografia musí byť portrétna, farebná, ostrá a nie staršia ako 6 mesiacov. Fotografiu prosím zašlite na našu emailovú adresu: info.careforyou3@gmail.com
 • 2
  2.CERTIFIKÁT O UKONČENÍ OPATROVATEĽSKÉHO KURZU (ak ste absolvovali) Odošlite nám ho tiež na: info.careforyou3@gmail.com
 • 3
  3.REFERENCIE V NEMECKOM JAZYKU referencie nie sú podmienkou k registrácii, ani k zamestnaniu. Prosím pošlite nám ich len v prípade, že ich máte k dispozícii. Písomné referencie musia obsahovať telefónne číslo na osobu, ktorá Vám dala referencie, v opačnom prípade sú pre klienta nepreveriteľné
 • 4
  4.KÓPIA / SCAN VÁŠHO OBČIANSKÉHO PREUKAZU pri registrácii kópia občianskeho preukazu nie je potrebná, odporúčame Vám však pri scanovaní, alebo kopírovaní ostatných dokumentov vyhotoviť taktiež kópiu občianskeho preukazu, ktorá bude potrebná pred vycestovaním a takto ju už budete mať nachystanú.
 • 5
  Po tom ako vyplníte Registračný formulár a odošlete nám tieto doklady , sa Vám ozveme do 24 hodín a dohodneme si ďalší postup. Ak budete postupovať podľa našich pokynov vieme Vám zaručiť rýchle obsadenie.
 • 6
  Opatrovateľky, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie na Pracovnú zmluvu nám odošlú aj´:
 • 7
  1. potvrdenie od lekára
 • 8
  2. Výpis z registra trestov
 • 9
  3.Prefotený preukaz poistenca
 • 10
  4. Kópiu občianskeho preukazu