Ak chcete pracovať na Slovenskú živnosť a chcete čo najrýchlejšie vycestovať , tak si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Práca na slovenskú živnosť Nemecko

 • Mesačné až 2. mesačné turnusy, 
 • Potrebné je živnosť otvoriť na Slovensku.
 • Vybavuje sa formulár A1 v sociálnej poisťovni.
 • Odvody platí opatrovateľka živnostníčka na Slovensku.
 • Plat sa pohybuje od 40 € až 80 € na deň.
 • Počas prvého roka sú živnostníci oslobodení od platenia odvodov do sociálnej poisťovne.

Podmienky spolupráce pre opatrovateľky

 • prax v opatrovaní
 • dobrá znalosť nemčiny
 • mať pochopenie pre pacienta, brať do úvahy jeho zdravotný stav
 • spolupracovať s rodinou pacienta

Podmienky registrácie

Po preskúšaní z nemčiny je potrebné zaslať tieto doklady:

 • životopis v nemčine
 • fotografiu Vašej tváre
 • certifikáty, osvedčenia, referencie (len ak máte)
 • Dôležité!!!!!
 • Každý, kto prejaví seriózny záujem o spoluprácu, vycestuje cez našu spoločnosť najneskôr do 2. týždňov.

KONTAKTNÁ OSOBA: Administratívny pracovník

Norbert Vizvári

telefón: 0908766793

info.careforyou3@gmail.com